Rezervoni tani!

Rezervoni tani!

Marrëveshje të nxehta nga

Catania

nga € 14.99 Rezervoni tani

Bukuresht

nga € 14.99 Rezervoni tani

Iasi

nga € 14.99 Rezervoni tani

Bacau

nga € 14.99 Rezervoni tani

Norvegji is a country located in northern Europe. It is bordered by Sweden to the west, Finland to the east, and Russia to the north. The country has a population of about 5 million people and the capital is Oslo. Norvegji is a constitutional monarchy and the King is the head of state. The country has a parliamentary system of government and the prime minister is the head of government. Norvegji is a member of the United Nations and the Council of Europe. The country's economy is based on the petroleum industry, fishing, and forestry.

"Ndonjëherë, fluturimi ndihet shumë i mirë që të arrihet nga njeriu. Ndonjëherë, bota nga lart duket shumë e bukur, shumë e mrekullueshme, shumë e largët për sytë e njeriut për të parë ". - Charles A. Lindbergh