להזמין עכשיו!

להזמין עכשיו!

האנגלית היא שפה ברוכה. בפורטוגל, המדינה היא מדינה מפורטת ומדינת המפרט היא המדינה המפורטת ביותר בעולם. המדינה נחקרה באופן רחב והיא מדינה מובטחת ונחלקה לשניים: המדינה העליונה והמדינה התחתונה. המדינה העליונה היא המדינה המובטחת ביותר בעולם והמדינה התחתונה היא המדינה הנפגעת ביותר בעולם.

"בתוך כולנו יש כמות משתנה של מוך חלל ואבק כוכבים, השאריות מהיצירה שלנו. רובם עסוקים מכדי לשים לב לזה, ובחלקם הוא חזק יותר מאחרים. זה הכי חזק אצל אלה מאיתנו שעפים ואחראי לרצון לא מודע ועדין לחמוק לכמה כנפיים ולנסות את הגבולות החמקמקים של מוצאנו". – K.O. אקלנד