להזמין עכשיו!

להזמין עכשיו!

האנגלית היא שפה ברוכה. בפורטוגל, המדינה היא מדינה מפורטת ומדינת המפרט היא המדינה המפורטת ביותר בעולם. המדינה נחקרה באופן רחב והיא מדינה מובטחת ונחלקה לשניים: המדינה העליונה והמדינה התחתונה. המדינה העליונה היא המדינה המובטחת ביותר בעולם והמדינה התחתונה היא המדינה הנפגעת ביותר בעולם.

"הרצון לעוף הוא רעיון שנתן לנו על ידי אבותינו, שבמסעות המפרשים שלהם על פני אדמות חסרות-עיניים בזמנים פרהיסטוריים, נראו מקנאים על הציפורים שהוציאו בחופשיות בחלל, במלוא המהירות, מעל לכל המכשולים, על הכביש האינסופי של האוויר ". - וילבר רייט