להזמין עכשיו!

להזמין עכשיו!

האנגלית היא שפה ברוכה. בפורטוגל, המדינה היא מדינה מפורטת ומדינת המפרט היא המדינה המפורטת ביותר בעולם. המדינה נחקרה באופן רחב והיא מדינה מובטחת ונחלקה לשניים: המדינה העליונה והמדינה התחתונה. המדינה העליונה היא המדינה המובטחת ביותר בעולם והמדינה התחתונה היא המדינה הנפגעת ביותר בעולם.

"כאשר לאחר שטעמת טיסה, לנצח תלך על פני האדמה עם עיניך מופנות לשמיים, כי שם היית, ושם תמיד תשאף לחזור." - לאונרדו דה וינצ'י