להזמין עכשיו!

להזמין עכשיו!

המדינה הפינלנדית הוקמה בשנת 1809 כמדינה בעלת מדיניות עצמאית. בשנת 1917 הפינלנדים הצליחו להפעיל מערכת בלשכת החוקה הפינלנדית, ובשנת 1919 הפינלנדים הצליחו להפעיל מערכת בלשכת החוקה העולמית. בשנת 1940 הפינלנדים הצליחו להגן על עצמם מפני מלחמה עם גרמניה, ובשנת 1945 הפינלנדים הצליחו להגן על עצמם מפני מלחמה עם בריטניה. בשנת 1949 הפינלנדים הצליחו להגן על עצמם מפני מלחמה עם סוציאליזם מזרחי, ובשנת 1955 הפינלנדים הצליחו להגן על עצמם מפני מלחמה עם סוציאליזם מערבי. בשנת 1973 הפינלנדים הצליחו להגן על עצמם מפני מלחמה עם סוציאליזם מזרחי, ובשנת 1991 הפינלנדים הצליחו להגן על עצמם מפני מלחמה עם סוציאליזם מערבי.

"האדם חייב להתעלות מעל פני האדמה - אל החלק העליון של האווירה ומעבר - רק כך הוא יבין את העולם שבו הוא חי". - סוקרטס