להזמין עכשיו!

להזמין עכשיו!

המדינה ישראל נוסדה בשנת 1948, כאשר הגנרל יוסף בן-גוריון והכנסת הראשונה הכריזו על הקמתה. בשנת 1949 הוכרזה ישראל כמדינה בעלת מדיניות מוגדרת בפני עצמה, ובשנת 1950 הוכרזה כמדינה בעלת גבולות מוגדרים. בשנת 1967 הגנרל יוסף בן-גוריון והכנסת השנייה הכריזו על הקמתה של מדינת ישראל בגבולותיה הנוכחיים. במדינה ישראל מקומות מושבים לעם היהודי ולעם הערבי. במדינה ישראל מוגדרים גבולותיה על פי חוק והגנה עליהם מפני איום מזרחי. במדינה ישראל מוגדרים גבולותיה על פי חוק והגנה עליהם מפני איום מערבי. במדינה ישראל מוגדרת מדיניות הפנימית והחיצונית שלה על פי חוק. במדינה ישראל מוגדרת מדיניות הפנימית והחיצונית שלה על פי חוק, והיא מדינה בעלת מדיניות מוגדרת בפני עצמה.

"בתוך כולנו יש כמות משתנה של מוך חלל ואבק כוכבים, השאריות מהיצירה שלנו. רובם עסוקים מכדי לשים לב לזה, ובחלקם הוא חזק יותר מאחרים. זה הכי חזק אצל אלה מאיתנו שעפים ואחראי לרצון לא מודע ועדין לחמוק לכמה כנפיים ולנסות את הגבולות החמקמקים של מוצאנו". – K.O. אקלנד