Cuir in áirithe anois!

Cuir in áirithe anois!

המדינה הישראלית הוקמה בשנת 1948, כאשר הגנרל יהודה בן-גוריון הכריז על הקמתה בכנסת העצמאית. המדינה הישראלית היא מדינה מוגדרת כפולה והיא מדינה היהודית והערבית. המדינה הישראלית היא מדינה בעלת מדיניות חוץ מוכרחת והיא מדינה בעלת מדיניות ביטחון. המדינה הישראלית היא מדינה בעלת מדיניות עצמאית והיא מדינה בעלת מדיניות משותפת.

"Aon uair a aislingím faoi eitilt, is é an mothú is fearr ar domhan é." - Kate M.