Cuir in áirithe anois!

Cuir in áirithe anois!

המדינה הישראלית הוקמה בשנת 1948, כאשר הגנרל יהודה בן-גוריון הכריז על הקמתה בכנסת העצמאית. המדינה הישראלית היא מדינה מוגדרת כפולה והיא מדינה היהודית והערבית. המדינה הישראלית היא מדינה בעלת מדיניות חוץ מוכרחת והיא מדינה בעלת מדיניות ביטחון. המדינה הישראלית היא מדינה בעלת מדיניות עצמאית והיא מדינה בעלת מדיניות משותפת.

"Nuair a bheidh tú tar éis blas a chur ar eitilt, beidh tú ag siúl go deo an Domhan le do shúile a iompú Skyward, mar go bhfuil tú ann, agus ansin beidh tú i gcónaí fada ar ais." - Leonardo Da Vinci